Timo

Abella polinitzant el timo, cap d'ase, timol

Timo

Romani

Abella polinitzant el romani

Romani

Benvingut

WWW.AGA.CAT

Benvingut

Bienvenido

WWW.AGA.CAT

Bienvenido

Welcome

WWW.AGA.CAT

Welcome

Primeres localitzacions de vespa velutina

 

AvispaVelutinaAGAAls socis

Curso practico de apicultura 2014

CURS1

 

PROGRAMA
19/6 - Introducció general al món de l’apicultura. 9 a 13 h
- Visita a un arnar. Maneig de les eines i material necessari. 14 a 18 h
20/6 - Anatomia i biologia de l’abella. 9 a 13 h
- Plagues i malalties. 14 a 18 h
25/6 - Sistemes de reproducció natural i artificial. 9 a 13 h
- Els productes del rusc. Feines anuals. 14 a 18 h
26 /6 - Sortida pràctica. Visita a un arnar i una meleria professional.
- Legislació i associacions. 9 a 13 h

Pla Alfa - Permis per fer fum

mapa

Recordar :

- L'autorització la portarà el responsable durant el desenvolupament de l'activitat i vetllarà pel seu compliment.
- S'ha de disposar de telèfon mòbil per poder donar avís immediat davant de qualsevol incidència al 112.
- Abans d'iniciar l'activitat, cal consultar el web del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi
Natural per conèixer si ha estat suspesa, bé per activació del nivell del pla alfa, bé perquè les condicions de perill
així ho aconsellen, bé per l'adopció de mesures extraordinàries en aplicació de l'article 18 del Decret 64/1995. La
consulta del nivell de pla alfa existent a la zona es farà mitjançant l'adreça web
http://www.gencat.cat/medinatural/incendis/plaalfa/, mitjançant el telèfon del seu ajuntament, o el telèfon d'atenció
ciutadana (012). El pla Alfa s'actualitza cada dia a les 09:30h, hora oficial.
- El lloc de l'activitat es deixarà net de brossa i deixalles.
- Cal mantenir una franja de seguretat de 1 metre al voltant de les arnes.
- En cas d'activació del Pla Alfa nivell 3 i per motius sanitaris, l'activitat es podrà dur a terme a partir del cinquè dia
d'activació continuada i no es podrà dur a terme dins de l'interval horari comprès entre les 12:00h i les 19:00h.
- És obligatori dur motxilles d'aigua en bones condicions d'ús: mínim 30 litres d'aigua.
- Amb una velocitat sostinguda de vent superior a 20km/h. l'activitat no pot començar o s'haurà d'aturar
(orientativament poden servir els valors de l'Escala Beaufort).
- En cas d'activació del Pla Alfa nivell 2, l'activitat no és podrà dur a terme dins de l'interval horari comprès entre les
12:00h i les 19:00h.
- El fumador ha de portar un sistema de protecció que l'aïlli tèrmicament per quan es deixi al terra, així com una
reixeta al fons, per evitar la sortida d'espurnes de foc.
- El fumador s'ha d'encendre dins el vehicle de transport (furgoneta, automòbil, etc).
- Un cop acabada l'activitat de les arnes no es pot tirar el contingut del fumador a terra. S'ha de fixar el tap al
fumador o bé apagar el combustible amb aigua i emportar-s'ho. No es pot abandonar el lloc mentre estigui el fumador ences

 

Visualitza la prediccio d'avui

Mapa peligro incendio forestal, prevision de hoy

mapa

 

Visualitza la prediccio d'avui