Timo

Abella polinitzant el timo, cap d'ase, timol

Timo

Romani

Abella polinitzant el romani

Romani

Benvingut

WWW.AGA.CAT

Benvingut

Bienvenido

WWW.AGA.CAT

Bienvenido

Welcome

WWW.AGA.CAT

Welcome

AGA - Apicultors Gironins Associats

colmenas foto lainformacionResum

 

"A principi d'any es va publicar el decret 40/2014, de 25 de març, d'ordenació de les explotacions ramaderes (DOGC 6591 - 2014.03.27).

 

El decret d'ordenació de les explotacions ramaderes estableixen uns requisits mínims que han de complir totes les explotacions ramaderes, i uns requisits mínims per a cada sector ramaderes. En el cas apícola es recullen en l'annex 8 i la disposició sisena que parlen de la identificació dels ruscos. "Ens diu Joana Rull (SS.TT Unió de Pagesos) a la revista l'Eixam del mes d'agost, pàgina 4.

 

El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya publica les disposicions d'aquest nou decret per al Departament d'agricultura, ramaderia, pesca, alimentació i medi ambient, de la qual cosa resumeix Joana Rull en 6 apartats:


A. Definicions
a) Eixam
B) Bresca
c) Rusc
   - Fixa
   - Mòbil
d) Assentament apícola
e) apiari
f) apiari abandonat
g) Rusc morta
h) Explotació apícola
   - Professional
   - No professional
   - De autoconsum

 


B. Classificació zootècnica de les explotacions apícoles
1. De producció: Dedicada a producció de mel i productes apícoles
2. selecció i cria: Dedicada a la cria i selecció d'abelles
3. pol·linització: Dedicada a la polinització de cultius apícoles
4. Mixtes: Les que alternen amb importància similar, en les activitats classificades anteriorment.
5. Altres: Aquelles que no s'ajusten a cap classificació anterior.

 


C. Condicions d'ubicació
a) Les explotacions apícoles que sol · licitin autorització o, si s'escau, hagin de comunicar la seva activitat, amb posterioritat a l'entrada en vigor d'aquest Decret han d'respectar una distància de 100 metres d'altres explotacions ramaderes, independentment que siguin apícoles o no, i entre assentaments apícoles. Així mateix, les distàncies mínimes a respectar són les següents:


- A 400 metres d'establiments col · lectius de caràcter públic i de nuclis de població.
- A 200 metres de carreteres nacionals, aquesta distància es pot reduir el 50% en el cas dels ruscs estiguin en pendent o una altura o desnivell superior de dos metres sobre l'horitzontal de la carretera.
- A 50 metres de carreteres comarcals. Aquesta distància es pot reduir el 50% en cas que els ruscos estiguin en pendent o una altura o desnivell superior de dos metres sobre l'horitzontal de la carretera.
- A 25 metres de camins veïnals. Aquesta distància es pot reduir el 50% en cas que els ruscos estiguin en pendent o una altura o desnivell superior de dos metres sobre l'horitzontal de la carretera.
- A les pistes forestals les ruscs s'han d'instal · lar a les vores sense obstruir el pas.

 

b) Aquestes distàncies també s'apliquen en els ruscs transhumants.

c) Els ruscs establertes anteriorment, es poden reduir a un màxim del 75% sempre que els ruscs disposin d'una tanca d'almenys 2 metres d'alçada a la banda situada cap a la carretera, camí, o establiment. La tanca pot ser de qualsevol material que obligui les abelles a iniciar el vol per sobre els dos metres d'altura.

 


D. Identificació de ruscs
1. Els titulars de les explotacions apícoles han d'identificar cada rusc, en un lloc visible i de forma llegible, amb una marca indeleble, en la qual consti el codi de registre d'explotacions assignada a l'explotació a la qual pertany.

 

2. S'ha d'advertir, en un lloc visible i proper al apiari (a menys de 15 metres), de la presència d'abelles. Aquesta advertència no és obligatòria si la finca està tancada i els ruscos se situïn a una distància mínima de 25 metres de la tanca.

 

E. Control sanitari
En el cas que s'adverteixi una alteració patològica que pugui posar en perill la explotació, el titular ho ha de comunicar urgentment a l'autoritat competent.

 

F. Trahumancia
1. Quan es practiqui la transhumància pel territori de Catalunya les urnes aniran acompanyades del Llibre de registre d'explotació.

 

2. Durant el transport, les arnes han d'anar amb la piquera tancada, i si van amb la piquera oberta, s'han d'cobrir amb una malla o qualsevol altre sistema que impedeixi la sortida de les abelles.

 

Disposició sisena. Identificació dels ruscos.
La identificació dels ruscos que en la data d'entrada en vigor d'aquest Decret (17 abril 2014) figuren identificades correctament amb el codi d'identificació que estableix la normativa actualment en vigor, continua sent vàlida fins a la substitució per l'adquisició de noves que han d'anar marcades amb el codi d'identificació REGA.


Nota:  Les opinions expressades per l'autor, no necessàriament coincideixen amb els punts de vista de la redacció AGA


FontsRevista l'Eixam, gencat.cat
Facebook: Apicultors Gironins Associats
Twitter: @AGA_Catalunya
Google+: Apicultors Gironins
Pinterest: AGA Apicultors Gironins Associats

Escriure un comentari


Códi de seguretat
Actualitzar