AGA - Apicultors Gironins Associats

 Diccionario Enciclopédico Foto wikipediaParaules de l'S a la U

 

Sensibilització
Procés pel qual una cèl·lula, un individu o una part d'ell adquireix una especial reactivitat enfront de substàncies estranyes denominades antígens.


 

Termini de seguretat
Període de temps que ha de transcórrer des de l'aplicació d'un plaguicida a vegetals, animals o els seus productes fins a la collita o aprofitament dels mateixos o, si s'escau, fins a l'entrada en les àrees o recintes tractats.


Nota:  Les opinions expressades per l'autor, no necessàriament coincideixen amb els punts de vista de la redacció AGA


Fontaself.com
Facebook: Apicultors Gironins Associats
Twitter: @AGA_Catalunya
Google+: Apicultors Gironins
Pinterest: AGA Apicultors Gironins Associats