Timo

Abella polinitzant el timo, cap d'ase, timol

Timo

Romani

Abella polinitzant el romani

Romani

Benvingut

WWW.AGA.CAT

Benvingut

Bienvenido

WWW.AGA.CAT

Bienvenido

Welcome

WWW.AGA.CAT

Welcome

AGA - Apicultors Gironins Associats

Autorització per a la realització d'activitats amb risc d'incendi forestal

En el període comprès el 15 de març i el 15 d'octubre queda totalment prohibit encendre foc, sigui quina sigui la finalitat. En especial no es podrà fer foc per:

* Cremar rostolls, marges i restes d'aprofitaments forestals, agrícoles o de jardineria.

* Fer focs d'esbarjo. Queda exclosa de la prohibició dintre de les àrees recreatives i d'acampada i en parcel·les de les urbanitzacions la utilització dels fogons de gas i de barbacoes d'obra amb mataguspires.

* Fer foc per a activitats relacionades amb l'apicultura.

Amb tot, el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural pot autoritzar, de manera extraordinària, encendre foc per dur a terme les activitats anteriors, amb una autorització diferent per cada cas:

* Autorització de fer foc per la realització de treballs apícoles en qualsevol punt del territori forestal de Catalunya que consisteix en fer fum vora les arnes d'acord amb el Decret 64/1995, de 7 de març.

* Autorització per realitzar treballs forestals que generen restes vegetals en període d'alt risc d'incendi forestal, d'acord amb el decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s'estableixen mesures de prevenció d'incendis forestals.

* Autorització per fer foc en terrenys forestals de Catalunya i a la franja de 500 metres que els envolta, d'acord amb el Decret 64/1995, de 7 de març.

Impres de sol.licitud