Timo

Abella polinitzant el timo, cap d'ase, timol

Timo

Romani

Abella polinitzant el romani

Romani

Benvingut

WWW.AGA.CAT

Benvingut

Bienvenido

WWW.AGA.CAT

Bienvenido

Welcome

WWW.AGA.CAT

Welcome

Procés d'extracció i envasat de la mel IV

original Envase Miel Foto ClasificadosExplicació de tipus d'envasament


ENVASAT


a) Envasat en Tambors
Són indispensables una sèrie de cures perquè l'esforç realitzat fins al moment es vegi reflectit en el producte final. Les recomanacions són les següents:

 • S'han de fer servir, preferentment, tambors nous amb un recobriment intern de resina fenòlica forn o pintura epòxica. Si per alguna raó s'empren tambors usats, hauran de procedir de la indústria alimentària, hauran de rentar-se perfectament per eliminar olors aliens a la mel, estar recoberts amb resina fenòlica o pintura epòxica i no presentar cops.
 • Utilitzar un sistema de tall automàtic de pistó o manual mitjançant claus de guillotina per a l'ompliment dels tambors. En el segon cas, s'haurà d'utilitzar bàscula de plataforma (arran de pis), per verificar el pes i evitar vessaments.
 • La mel que es vessi haurà de netejar immediatament.
 • Els tambors han d'estar sempre tancats.
 • Durant l'ompliment, les seves tapes s'han de mantenir en un contenidor net per evitar que es contaminin.
 • El personal ha de realitzar aquest procés amb estricta higiene.
 • Abans d'emmagatzemar i/o transportar els tambors, s'ha de verificar que estiguin perfectament tancats.
 • Cada tambor s'ha d'identificar d'acord amb les reglamentacions oficials vigents.
 • La presa de mostra de mel dels tambors s'ha de fer abans de tapar-los de manera higiènica.
 • Per al mostreig, cal tenir en compte les indicacions tècniques del laboratori que analitzarà les mostres de mel.

 


 

b ) Envasat en Flascons
A les sales d'extracció i envasat de mel que realitzin aquest tant en tambors com en flascons, s'han d'aplicar les següents mesures:

 • L'envasament s'ha de fer en un ambient on les mesures d'higiene siguin concordes al Procés Operacional Estàndard de Sanitització.
 • Higienitzar, abans d'obrir-los, els tambors amb mel que ingressen a la sala d'envasament.
 • La mel a envasar ha d'estar neta, fluida i exempta de residus. És convenient realitzar el mostreig de cada lot, conservar una mostra testimoni i portar un registre que permeti identificar l'origen i destinació de cada un.
 • A través del mostreig i mitjançant les anàlisis de laboratori corresponents, es poden determinar característiques físiques, químiques, residus i adulteracions.
 • La mel ha de condicionar per al seu envasat.
 • Aquest tractament consisteix en escalfament, homogeneïtzat, escumat i filtrat.
 • L'escalfament de la mel permet una major fluïdesa i facilita els processos de homogeneïtzat, filtrat i envasat. Quan la mel hagi cristal·litzat en els tambors, s'ha de sotmetre a un procés d'escalfament, controlant la temperatura a un màxim de 50°C durant 24 hores.
 • Per a la pasteurització i/o homogeneïtzat de la mel és necessari elevar la temperatura a 60ºC durant un màxim de 30 minuts en bany maria, amb un sistema de barreja lent. Per evitar la seva deterioració es recomana comptar amb assessoria d'experts, ja que la seva eficàcia depèn de cada equip i de l'equilibri entre temperatura i temps d'exposició a la calor.
 • Quan es registren els nivells de viscositat buscats, es produeix la suspensió de nombroses partícules i es forma una capa d'escuma que s'ha de retirar amb una pala d'acer inoxidable de forma higiènica.
 • En l'envasament s'ha de procurar no incorporar aire en el flux de mel i immediatament després de l'ompliment tapar els envasos.
 • Els envasos han de ser de pes reduït, resistents a ruptura, amb tancament hermètic, higiènics i de fàcil buidatge, invariablement nous, adequats per a les condicions previstes d'emmagatzematge i que protegan apropiadament el producte contra la contaminació. En general, els materials idonis per envasar la mel són el vidre i resines com el Tereftalato de Polietilè (PET).
 • Els dos factors fonamentals que condicionen la conservació de la mel són la humitat relativa i la temperatura. La mel s'ha de conservar a una temperatura propera als 20ºC ia una humitat no superior al 60%, ja que de superar aquests valors el producte pot absorbir aigua.
 • Al seu torn, cal que els canvis tèrmics siguin baixos i que l'ambient estigui lliure d'olors desagradables.

Si durant el procés d'envasament es van complir les indicacions abans esmentades, la mel conservarà les seves qualitats, ja que és un producte no perible.


 

 


Articles relacionats:

Procés d'extracció i envasat de la mel I

Procés d'extracció i envasat de la mel II

Procés d'extracció i envasat de la mel III


 

Font : SAGARPA
Facebook: Apicultors Gironins Associats
Twitter: @AGA_Catalunya

Escriure un comentari


Códi de seguretat
Actualitzar