Timo

Abella polinitzant el timo, cap d'ase, timol

Timo

Romani

Abella polinitzant el romani

Romani

Benvingut

WWW.AGA.CAT

Benvingut

Bienvenido

WWW.AGA.CAT

Bienvenido

Welcome

WWW.AGA.CAT

Welcome

Protocol d'atuacions que es duen a terme per minimitzar els danys causats per la vespa asìatica (2018)

generalitatProtocol d'atuacions que es duen a terme per minimitzar els danys causats per la vespa asìatica (Vespa velutina) envers l'apicultura, la biodiversitat i la salut de las personas (2018)

 

 

La Vespa velutina nigrithorax anomenada vespa asiàtica, és una vespa invasora que es va establir inicialment al nord-est de Catalunya de mida semblant a l’autòctona vespa xana (Vespa crabro).

 

Aquesta invasió ha generat preocupacions en diferents sentits:
 
* L’efecte directe envers l’apicultura, ja que aquesta vespa depreda les abelles que integren les arnes. I l’efecte indirecte envers la producció de mel, cera i altres productes apícoles. En els països a on ja s’ha produït aquesta invasió l’activitat apícola està patint pèrdues per aquesta raó.


 
* L’efecte directe envers la biodiversitat animal, en concret sobre les espècies d’invertebrats autòctons, atès que es tracta d’un nou depredador en l’ecosistema.
 


* L’efecte indirecte envers les plantes conreades i la flora silvestres, atès el serveis de pol·linització exercits per les comunitats de pol·linitzadors: abelles, domèstiques i silvestres, i altres insectes pol·linitzadors que es poden veure afectades per la vespa asiàtica.


 
* Impactes sobre la salut pública com a conseqüència de les picades i les seves conseqüències.

 

Descarregar article complet


Nota:  Les opinions expressades per l'autor, no necessàriament coincideixen amb els punts de vista de la redacció AGA

A causa de la normativa vigent, els textos acotats han de ser en el llenguatge original annexant la font.


Font: Generalitat de Catalunya
Facebook: Apicultors Gironins Associats
Twitter: @AGA_Catalunya

Escribir un comentario


Código de seguridad
Refescar