Timo

Abella polinitzant el timo, cap d'ase, timol

Timo

Romani

Abella polinitzant el romani

Romani

Benvingut

WWW.AGA.CAT

Benvingut

Bienvenido

WWW.AGA.CAT

Bienvenido

Welcome

WWW.AGA.CAT

Welcome

AGA - Apicultors Gironins Associats

bidon Foto mielarlanza

Emmagatzemar els tambors en locals tancats que impedeixin l'entrada d'aigua i no exposar als raigs solars

 

EMMAGATZEMATGE DE TAMBORS

Les condicions d'emmagatzematge són un punt crític en la cadena producció-procés-envasat-comercialització de la mel. Si no es compta amb un local protegit dels raigs solars i de la pluja, amb pis de ciment i una correcta manipulació de tambors, la mel envasada es modificarà físiques i químiques que afectaran negativament la seva qualitat.

 

Per aquest motiu , s'han de considerar les següents recomanacions:

  • Emmagatzemar els tambors en locals tancats que impedeixin l'entrada d'aigua i no exposar als raigs solars, ja que l'acció del sol eleva els valors de Hidroximetilfurfural (HMF) i disminueix l'activitat diastàsica de la mel.
  • Manejar els tambors amb compte i evitar que es colpegin pel que s'hauran d'utilitzar carretons, muntacàrregues, tarimes, etc.
  • En retirar les tapes dels tambors per mostreig de la mel s'ha de fer higiènicament i mai a la intempèrie.
  • Mantenir el lloc d'emmagatzematge sempre fresc (no major als 20°C), a fi d'evitar temperatures altes per períodes prolongats, ja que produeixen elevació del HMF.
  • Emmagatzemar els tambors en llocs amb baixa humitat (menor al 60% d'humitat relativa), amb la finalitat de disminuir els riscos de deteriorament de la mel (pèrdua de qualitat per absorció d'humitat de l'ambient i creixement de llevats que fermenten la mel).

Així mateix, és important reiterar que en mantenir la mel en un ambient fresc (15-20°C), conserva les seves propietats físiques i químiques, ja que els processos enzimàtics es redueixen al mínim. D'altra banda, la millor cristal·lització es realitza amb temperatures compreses entre els 14°C i els 16°C.

Finalment, per a una bona conservació cal que els canvis tèrmics siguin baixos i que l'ambient estigui lliure d'olors aliens.


Articles relacionats:

Procés d'extracció i envasat de la mel I

Procés d'extracció i envasat de la mel II

Procés d'extracció i envasat de la mel III

Procés d'extracció i envasat de la mel IV


Font : SAGARPA
Facebook: Apicultors Gironins Associats
Twitter: @AGA_Catalunya

Escriure un comentari


Códi de seguretat
Actualitzar