Timo

Abella polinitzant el timo, cap d'ase, timol

Timo

Romani

Abella polinitzant el romani

Romani

Benvingut

WWW.AGA.CAT

Benvingut

Bienvenido

WWW.AGA.CAT

Bienvenido

Welcome

WWW.AGA.CAT

Welcome

AGA - Apicultors Gironins Associats

colmenamaterial Foto mercadolibreHi ha tècniques que apliquen substàncies protectores a la fusta per evitar que sigui afectada per organismes biològics, és a dir, la fusta tingui una relativa durabilitat, ha de ser protegida mitjançant l'aplicació de substàncies preservants.

 

  • Degradació

La fusta, per ser un material orgànic natural constituït principalment per cel·lulosa i lignina, pot degradar biològicament si se la sotmet a determinades condicions d'humitat, temperatura i oxigen. La degradació es deu a l'atac d'organismes biològics destructors com són els fongs i els insectes xilòfags (menjadors de fusta) que poden envair certs sectors de la fusta arribant a destruir les fibres que la componen, afectant les propietats físico-mecàniques i químiques, reduint o anul·lant la seva resistència.

 

  • Preservació

La preservació és el conjunt de tècniques per mitjà de les quals s'apliquen substàncies a les fustes per evitar que siguin afectades per agents destructors.

Les propietats de la fusta, estretament vinculades a la seva possible impregnació, són la durabilitat i la permeabilitat.

 

  • Tipus de preservants

Els preservants poden ser compostos químics purs o barreja de compostos. Varien àmpliament en naturalesa i eficiència. En general són compostos sòlids, que requereixen d'un solvent per penetrar en la fusta. D'acord amb el tipus de solvent que nesecitan s'agrupen en:

cuidadomaderas Foto abejasbierzo

Per a tots els preservants i situacions d'ús convé tenir en compte les restriccions establertes a cada país.

 

 

  • Protecció superficial de la fusta

Tècnica utilitzada per protegir la superfície de la fusta exposada a la intempèrie, contra els efectes de l'aigua, del sol i del vent. La fusta exposada a la intempèrie i sense cap tipus de protecció superficial, pateix un procés d'envelliment, desmillorant seva aparença en pocs mesos o anys, a partir del qual roman gairebé inalterable. L'efecte anomenat intemperisme, provoca canvis físics i químics únicament a la superfície de la fusta, no així en les capes interiors que romanen inalterables. Els agents atmosfèrics que produeixen aquests canvis són:

 

L'aigua, el sol, i l'acció cinètica del vent. El grau de deteriorament varia d'acord amb la severitat de l'exposició i l'espècie de la fusta.


Font: abejasbierzo
Facebook: Apicultors Gironins Associats
Twitter: @AGA_Catalunya

Escriure un comentari


Códi de seguretat
Actualitzar