Timo

Abella polinitzant el timo, cap d'ase, timol

Timo

Romani

Abella polinitzant el romani

Romani

Benvingut

WWW.AGA.CAT

Benvingut

Bienvenido

WWW.AGA.CAT

Bienvenido

Welcome

WWW.AGA.CAT

Welcome

Precollita i collita de mel

precosecha Foto youtube

Per obtenir el màxim rendiment hem anivellar els ruscs passant bresques de cria segellada dels ruscs fortes a les febles.

Procés d'extracció i envasat de la mel VII

controlmiel Foto inti.gob.arUna vegada conclòs el procés de manufactura s'han de prendre dues mostres del lot

Procés d'extracció i envasat de la mel V

bidon Foto mielarlanza

Emmagatzemar els tambors en locals tancats que impedeixin l'entrada d'aigua i no exposar als raigs solars

Procés d'extracció i envasat de la mel VI

Miel1Aquest tipus de contaminació és molt comú , pel que és rellevant que l'operari conegui la importància de realitzar els procediments

Procés d'extracció i envasat de la mel IV

original Envase Miel Foto ClasificadosExplicació de tipus d'envasament