Timo

Abella polinitzant el timo, cap d'ase, timol

Timo

Romani

Abella polinitzant el romani

Romani

Benvingut

WWW.AGA.CAT

Benvingut

Bienvenido

WWW.AGA.CAT

Bienvenido

Welcome

WWW.AGA.CAT

Welcome

Malalties parasitàries de les abelles adultes : Gregarinosis

gragarinasAnteriorment es creia que el nombre d'espores es limitava al nombre de paràsits ingerits ja que no es multiplicava

Malalties parasitàries de les abelles adultes : Amebosi

abejaLa Amebiasi o Amebosi , és una parasitosi dels túbuls de Malpighi de les abelles adultes , causada pel protozoario Malpighamoeba mellificae Prell

 

Alguns altres Àcars de les abelles

Tropilaelaps ciareae Delfinado Baker

Diverses desenes d'àcars s'han associat amb les abelles mel · líferes, però fins ara no s'ha demostrat una gran patogenicitat de cap d'ells, però, això pot ser el resultat de la poca i pobra investigació que s'ha fet en aquests àcars.

Malalties parasitàries de les abelles adultes: Nosemosis

muerte-abejaLa Nosemiasis es considera la malaltia de les abelles més disseminada al món

Malalties parasitàries de les abelles adultes: Varroasis

 

varroa3

La Varroasis o Varroatosis, és una parasitosi externa i contagiosa, que afecta tant a la cria com a les abelles adultes. La malaltia és causada per l'àcar Varroa destructor (anteriorment jacobsoni) i és la més temuda pels apicultors al món.