Timo

Abella polinitzant el timo, cap d'ase, timol

Timo

Romani

Abella polinitzant el romani

Romani

Benvingut

WWW.AGA.CAT

Benvingut

Bienvenido

WWW.AGA.CAT

Bienvenido

Welcome

WWW.AGA.CAT

Welcome

Lluita contra l'arna de la cera

 

polilla

 L'arna de la cera és un dels majors enemics de les abelles ja que en la seva fase larvària destrueix gran quantitat de bresques ...

Mètodes de conservació de les bresques: Lluita contra l'arna de la cera

 

 

Editor: Fabian Rodriguez

 

L'arna de la cera és un dels majors enemics de les abelles ja que en la seva fase larvària destrueix gran quantitat de bresques. Les condicions climàtiques de les illes els són molt favorables pel que hi ha una alta incidència el que ocasiona pèrdues importants en el material apícola.

 

Cap a mitjans de la tardor, el rusc ha de quedar reduïda al niu de cria. La reducció de l'espai suposa haver de emmagatzemar una, dues o tres alces per rusc. Aquestes alces han de contenir bresques buits, precisant uns tractaments i cures imprescindibles per arribar en perfecte estat a la primavera següent i poder ser utilitzades en l'inici de l'expansió de l'eixam.

 

 •  Cures previs al almacenamientro

polilla2Els tractaments de conservació s'apliquen a bresques buits, el buidatge el realitzen les abelles. Per a això, cal col · locar els quadres després de l'última extracció sobre del rusc amb una entretapa amb orifici central. Per aquest orifici les abelles passen a l'alça i liben la mel existent, que recol · loquen al niu de cria. Passades 48 hores les alces amb les bresques buits es retiren del rusc. Els bresques nets seran acuradament seleccionats. S'han de mantenir aquells bresques sencers, sense deformacions, que es col · loquen en alces en bon estat de conservació. Els bresques vells, deformats, o trencats, es fondran. Aquest tractament necessita repetir als 7, 14 i 21 dies a causa que els gasos de sofre maten les larves d'arna però no els ous. Abans de posar les bresques tractats al rusc han ventilar durant tres dies. Hi ha altres mètodes de lluita contra l'arna. El més modern és un mètode biològic basat en la utilització d'espores del Bacillus thuringiensis.

 


 Apicultor! Recordi!: Amb qualsevol dels tractaments esmentats, vostè pot evitar la destrucció de les bresques que els seus ruscs necessiten en l'inici de la primavera. Trieu el mètode que millor s'adapti a les seves necessitats i apliqui-ho a l'octubre o novembre de cada any.

 

Recordeu que el gas produït pels cristalls de PDB és més pesat que l'aire, per la qual cosa tendeix a baixar. Assegureu-vos que no hi ha fuites de gas. Si el tractament es realitza a l'aire lliure. Poseu un sostre sobre la entretapa superior per protegir-ho de la pluja. També tingui en compte de posar les alces sobre un sostre amb la part metàl · lica per amunt per aïllar del sòl i protegir-les de la pluja. El tractament amb sofre consisteix a cremar sofre a l'interior d'una pila d'alces que contenen els quadres a conservar. Per cada m³ de volum a tractar cal cremar cent grams de sofre. La combustió desprèn anhídrid sulfurós. Aquest gas és més pesat que l'aire pel que es col · loca el recipient amb sofre a la part superior de la pila d'alces. Per a això procedirà de la següent manera:

 

 1.  Col · loqui les alces completes de quadres sobre una entretapa.
 2.  Selle les alces entre elles i col · loqui en la part superior una alça buida.
 3.  Sobre els capçals dels quadres poseu un maó o un tros de bloc.
 4.  Col · loqui sobre del bloc una llauna amb 100 grams de sofre.
 5.  Enceneu el sofre i tancament l'alça amb una entretapa i un sostre.
 6.  Un cop col · locats els bresques bons en les alces, estan disposats per aplicar algun dels mètodes de conservació que exposem.

 

 • Mètodes de conservació

 Un cop col · locats els bresques bons en les alces, estan disposats per aplicar algun dels mètodes de conservació que exposem.

 

 •  Mètodes de conservació
 1.  Utilització del fred
 2.  Ús de Paradiclorobenceno (PDB)
 3.  Ús de sofre

 

La utilització del fred està resultant el mètode de control ideal de l'arna de la cera, en destruir les larves i els ous. L'inconvenient únic que presenta és la dificultat de disposar d'una cambra frigorífica per realitzar el tractament.

 

 •  Manera d'actuació:

polillaDe la manera que li resulti més còmoda, sotmeti les alces i quadres a una temperatura entre 0 i 6 graus, durant 48 hores o bé a -18 graus durant 30 minuts.


Si es necessita transport amb vehicle al magatzem on romandran les alces, cal esperar unes hores perquè el material torni a prendre la temperatura ambient. Situades les alces amb les bresques en el magatzem, haurà apilar i segellar per evitar la infecció d'arna.

 

L'ús del paradiclorobenceno (no confondre amb la naftalina comú) s'ha revelat com un dels més efectius i de baix cost per al control de l'arna en les bresques emmagatzemats. La principal consideració és que no pot usar-se en bresques que continguin mel. Només es pot aplicar a bresques emmagatzemats buits.


Els millors resultats s'obtenen a 20 graus, temperatura a la qual el producte (ve en forma de cristalls) es transforma en gas. Aquest gas no és explosiu ni inflamable i sent més pesat que l'aire, s'han de col.locar els cristalls de PDB sobre dels capçals dels marcs de l'alça superior.

 

La cera dels quadres absorbeix la seva olor, pel que abans de ser utilitzats, és imprescindible ventilar durant tres dies. Per a aquesta ventilació es desmunten les piles d'alces i es col · loquen a l'aire lliure, recolzades sobre un lateral per facilitar la circulació d'aire. Per aconseguir el millor resultat de la fumigació, procedeixi de la manera següent:

 

 1.  Tria un bon lloc on emmagatzemar les alces. Millor baix sostre que a l'aire lliure.
 2.  Col · loqui a terra un sostre de rusc o un entretapa. Ha d'intentar que el gas no s'escapi, per al que segellarà la entretapa i l'alça amb cinta d'empaquetar.
 3.  Sobre aquest sostre apili 05:00 alces en què anirà un màxim de cinc quadres en cadascuna.
 4.  Selle les unions entre un les alces amb cinta d'empaquetar.
 5.  Revisi bé que no quedi cap obertura perquè el gas no s'escapi.
 6.  Sobre el capçal de l'alça superior col · loqui 100 grams de PDB sobre d'un paper gruixut de 20 X 20 centímetres.
 7.  Tape les alces amb una entretapa cega o amb qualsevol tapa quedi ben tancada per impedir la fuita de gas.
 8.  Selle la entretapa amb cinta d'empaquetar la mateixa manera que la resta.
 9. Si la temperatura és alta revisi els vidres cada mes i reposi si cal.

 

Font: Todomiel
Segueix-nos a facebook: Apicultors Gironins Associats
Segueix-nos a twitter: @AGA_Catalunya

Escriure un comentari


Códi de seguretat
Actualitzar