Timo

Abella polinitzant el timo, cap d'ase, timol

Timo

Romani

Abella polinitzant el romani

Romani

Benvingut

WWW.AGA.CAT

Benvingut

Bienvenido

WWW.AGA.CAT

Bienvenido

Welcome

WWW.AGA.CAT

Welcome

Patologies de la reina

sanidad*És molt important vigilar les diferents causes, algunes d'elles patològiques, que provoquen que la reina perdi la seva funcionalitat i amb això posi en perill la viabilitat o productivitat del rusc.

 

 

 Edició de Fabian Rodriguez
Setembre 2010

*És molt important vigilar les diferents causes, algunes d'elles patològiques, que provoquen que la reina perdi la seva funcionalitat i amb això posi en perill la viabilitat o productivitat del rusc.

  • La importància de vigilar

És molt important vigilar les diferents causes, algunes d'elles patològiques, que provoquen que la reina perdi la seva funcionalitat i amb això posi en perill la viabilitat o productivitat del rusc. Per tot això, és evident que tota la colònia pot ser afectada i fins i tot morir si la seva reina té defectes en el seu organisme o si malalta.


La preocupació té la seva explicació si tenim en compte que la reina és l'únic element de la colònia que té els òrgans sexuals ben desenvolupats i que després de l'acoblament pot posar ous fecundats dels que neixen obreres i sota diferents circumstàncies ous sense fecundar que donaran com resultat abellots.


Per tot això, és evident que tota la colònia pot ser afectada i fins i tot morir si la seva reina té defectes en el seu organisme o si malalta. Existeixen diverses malalties infeccioses, trastorns del metabolisme, malformacions o anomalies hereditàries, que amb prou feines es manifesten en els seus descendents. Moltes d'aquestes manifestacions tenen en comú que influeixen de manera negativa sobre la posada de la reina i fins i tot la fan impossible, assenyala un article elaborat pel veterinari Jesús Llorente Martínez. A continuació es descriuen algunes de les malalties més importants i anomalies de la reina.

reinatodomiel

  • Reina zanganera

És un dels trastorns més freqüents en l'activitat de reproducció de la reina, és a dir, la incapacitat parcial o total de produir descendents femelles. Diverses són les causes d'aquest trastorn:

 

* Falta d'acoblament: Quan les reines que han de fer les sortides per acoblar-se als abellots no poden fer-ho, per diferents circumstàncies, aquestes no fecunden els ous i encara que siguin prolífiques, només produeixen abellots.

 

* Inseminació insuficient: El nombre d'espermatozoides perquè la espermateca s'ompli és de 5/6 milions i aquesta càrrega arriba per fecundar els ous durant 4/5 anys. Ara bé, si per diferents circumstàncies la càrrega espermàtica és menor, la reserva s'esgota aviat i la posada és vacil · lant i discontínua per finalitzar amb una posada zanganera i un cessament total de la mateixa.

 

* Posada d'una reina vella: Semblant comportament tenen les reines velles encara que s'hagin acoblat correctament. Als quatre anys de vida la posta, tan uniforme fins a la data, es barreja amb posada zanganera.

 

La causa és la inviabilitat dels espermatozoides que perden la mobilitat i prenen la forma d'anell i no, com s'ha cregut, per l'edat de la reina i l'esgotament dels ovaris.

 

  •  Reina zanganera per malaltia: Moltes d'aquestes reines cessen la posta. Examinada la espermateca s'ha observat que els espermatozoides no estan agrupats, com és normal, sinó que estan atropellats formant "l'esperma en forma d'anell". Exàmens profunds han conclòs que es tracta d'una malaltia especial de la reina, que a més de la espermateca ataca també altres òrgans i probablement és provocada per un virus.

 

* Acoblaments malmesos

L'acoblament natural s'ha realitzat correctament i els espermatozoides primer omplen la vagina i els oviductes abans d'arribar a la espermateca. Normalment sobren molts espermatozoides que es queden en aquestes estructures i algunes vegades aquest sobrant es transforma en taps rígids, que permanentment impedeixen la posta.

 

* Malalties dels òrgans de reproducció

Totes les malalties que afecten els òrgans sexuals de la reina, tenen efecte negatiu sobre la posada. Això no només és vàlid per a les malalties infeccioses o parasitàries sinó també per certs trastorns del metabolisme, que tenen com a conseqüència la degeneració dels ovaris.

 

  • Melanosis parasitària o melanosis H: Provocada per un microorganisme levuriforme. Els ovaris presenten focus molt típics, tuberculiformes de color marró-negre o negre. Les reines afectades cessen al cap de pocs dies la posta i es tornen estèrils.

muerte-abejatodomiel

  •  Melanosis B: Afecta fonamentalment a reines joves. L'agent productor és un bacteri flagel · lada del tipus coli, que provoca en els ovaris focus d'infecció de color negre, però d'una altra manera. La malaltia apareix poc temps després de l'acoblament o poc després d'iniciada la posta. És freqüent quan en la inseminació instrumental no es van seguir les normes d'estricta esterilitat.

* Malalties intestinals

  •  Nosemosis: És la malaltia intestinal més freqüent en tots els elements del rusc. Presenta les mateixes característiques a la reina que en les abelles obreres.

microsporetodomiel

A causa del trastorn metabòlic provocat per la malaltia, els ovaris es veuen afectats i la seva degeneració torna estèrils a les reines.

 

  • Càlculs en la femta: La formació de càlculs o enterolitis al sac rectal de la reina influeixen de manera negativa en la seva posada.

 

Els càlculs a la reina es componen sobretot d'àcid úric i provoquen, gairebé sempre, una aglomeració d'excrements que no només dificulten la posada sinó també pressionen els tractes sexuals que impedeixen la reina realitzar la oviposició.

 

* Malalties respiratòries

 

  •  Acarapisosis: Igual que en les abelles obreres, la malaltia produïda per Acarapis woodi ataca també a la reina i fonamentalment, si no moren, representa una font d'infestació per tota la colònia.

 

acarapistodomiel

acarapistodomiel2

acrapis5todomiel

  • Anomalies i malformacions

A les abelles, com en tots els éssers vius, hi ha desviacions molt diverses del normal i d'acord amb el seu grau s'anomenen anomalies o malformacions. Aquestes desviacions del normal poden deure a causes genètiques o induïdes pel medi ambient. Tot i que tant les anomalies com les malformacions, llevat d'excepcions, no tenen importància en la pràctica apícola, és bo conèixer-les i tenir-les en compte per a un millor desenvolupament de l'apicultura i una millora en el procés de l'herència lligat a la cria de reines. Les reines nanes, són les que es crien en períodes d'escassetat i que amb prou feines arriben a la grandària d'una abella obrera. Els seus òrgans de reproducció són tan petits que no compleixen la seva funció i les reines no s'acoblen i es mantenen estèrils. La seva presència, no coneguda, pot ser la causa del rebuig de manera continuada per la colònia en la introducció de noves reines. Altres factors, com la temperatura, la humitat o el nivell d'oxigen, influeixen sobre el futur de les reines que en aquest moment s'estan criant. Les realeras refredades de forma transitòria, fan que les reines neixin amb les ales truncades.

zanganotodomiel


Aquest truncament també pot ser per una mutació. En altres anomalies intervenen creixements independents i no coordinats d'estructures de la reproducció. Donen com a resultat una manca de connexió entre els ovaris i els oviductes. En aquests casos l'acoblament és possible però no la oviposició. Cas menys freqüent és la hipoplàsia dels ovaris, amb la resta de les estructures amb un desenvolupament normal. La deformació d'aquests es deu a una degeneració precoç de les cèl · lules germinatives dels mateixos. Una nova alteració és el ginandromorfismo que presenten els individus de la colònia en l'estructura interna i externa coexisteixen característiques masculines i femenines. No saben les causes i la seva presentació és anecdòtica. De la mateixa manera es pot parlar del ciclopismo. En aquest cas no només tenim alteració en els ulls (els ulls s'uneixen en un només), sinó també estan alterats el cervell, els ganglis i altres òrgans. Si bé es tracta de causes genètiques no hem d'oblidar que en animals superiors es presenten aquests problemes per falta d'oxigen durant el desenvolupament. Abellots albins, larves que no arriben a terme, cries atrofiades, són altres anomalies que es presenten amb una incidència molt escassa.


 

Font: todomiel
Síguenos en facebook: Apicultors Gironins Associats
Síguenos en twiter: @AGA_Catalunya

 

Escriure un comentari


Códi de seguretat
Actualitzar