Timo

Abella polinitzant el timo, cap d'ase, timol

Timo

Romani

Abella polinitzant el romani

Romani

Benvingut

WWW.AGA.CAT

Benvingut

Bienvenido

WWW.AGA.CAT

Bienvenido

Welcome

WWW.AGA.CAT

Welcome

Loque americana

loque americana 3La cria podrida americana és una malaltia bacteriana que afecta les larves de les abelles matant en l'etapa de prepula o pupa. És produïda pel bacteri Paenibacillus larvae.

 

Orlando Valega
De Apícola Don Guillermo

 

Aquesta malaltia és més coneguda mundialment per la seva denominació anglesa com "American foulbrood". (AFB) Afecta l'abella domèstica (Apis mellifera L.) durant l'estat larvari, principalment a l'estat de prepupa, sent les abelles adultes portadores a-simptomàtiques passives o actives.

 

ETIOLOGIA

La cria podrida americana és una malaltia bacteriana que afecta les larves de les abelles matant en l'etapa de prepula o pupa. És produïda pel bacteri Paenibacillus larvae. Aquest bacteri es presenta en dues fases, una bacil · lar en la que es reprodueix i una altra en forma d'espora per generar resistència.

Read More

L'agent causal és Paenibacillus larvae (P.larvae White), un bacteri flagel · lada de 2,5 a 5 μ de llarg i 0,4-0,8 μ d'ample. La seva característica principal és la de formar endòspores molt resistents. Aquestes últimes al posseir doble paret es poden detectar amb coloracions clàssiques per espores, com la de Shaeffer i Fulton (Baker, 1970). En observar-les sense coloració amb el microscopi de contrast de fase aquestes presenten el clàssic moviment brownià, per tant, quan s'observen al microscopi òptic es moguin constantment permetent així una millor identificació .. Aquestes espores tenen tolerància a molt altes temperatures, resisteixen 30 minuts a 100 º C i 15 minuts a 120 º C. Resisteixen l'acció de desinfectants químics com el clor, productes basats en iode i radiació ultraviolada durant 20 minuts d'exposició. A més, d'acord a les condicions de conservació, poden sobreviure en l'ambient per un molt llarg temps, i recentment després de 30 anys (*) comencen a presentar una disminució de la viabilitat (Bruno, 1999).

 

CICLE DE VIDA

La larva s'infecta en ingerir les espores del bacteri amb l'aliment contaminat, proporcionat per les abelles nodrisses. (Gelea reial) Aquestes espores germinen de 24 a 48 h. després de ser ingerides i es multipliquen en l'intestí mig sense poder envair el teixit adipós fins que es produeix la primera transformació de la larva, encapsuladose, i passant a l'estat de prepula, moment en que s'anastomosa l'intestí mitjà amb el recte. En aquest moment els bacils passen a l'hemolimfa i es multipliquen ràpidament produint septicèmia (infecció generalitzada) que produeix la mort de la mateixa, però ja dies abans es revela a l'observador atent pel color marró de la larva i per les seves deformacions.

 

loque americana 1

Si la larva s'infecta dins de les primeres 24 h. de vida amb molt poques espores ingerides es produeix la mort de la prepupa. Però si és infectada al tercer dia són necessaris milions d'esporos per produir-se la mort. Passant aquesta etapa, mes de tres dies de nascuda ja no és possible una infecció fatal.

 

Hi ha autors que asseguren que les espores recent germinen quan la larva és obturada i passa a l'estat de prepula: "Les larves diferentment de les de molts altres insectes, no defequen abans de néixer. El moment favorable perquè les espores s'activin només passa quan es completa la connexió al recte, ara s'entén perquè les ataca en edat més avançada i quan ja no s'alimenten mes. El procés replicador com es percep és summament ràpid perquè ni les larves destinades a ser PRINCESES s'escapen del morbo tot i tenir un període embrionari molt mes curt. La malaltia es queda latent en l'interior de la larva fins al moment en què aquesta per d'alimentar quan les espores s'activen. Solament en aquest moment el bacteri està vulnerable a l'acció dels ANTIBIÒTICS "(Claudio Mikos)

 

Resumint el cicle de vida de P. larvae:
Ingestió d'aliment (gelea reial) amb espores de P. larvae per larves.
Germinació de les espores dins de l'intestí de la larva i multiplicació restringida al tracte intestinal de la forma vegetativa o bacil flagel · lat.


Una vegada que la larva passa a estat de pre-pupa, ocorre la invasió i multiplicació del bacteri en l'hemolimfa.
Freqüentment quan la cel · la es troba operculada, la infecció es difon i la pre-pupa o pupa mor per septicèmia.
Formació de la "escata" d'alt poder infectiu.


* Una escata posseeix aproximadament 2,5 bilions d'espores
Les larves destinades a ser obreres ordinàriament moren amb l'edat de 12,5 dies, les reines abans i els abellots poc després. L'apicultor atent notarà alteració del color ja a partir del 10è dia: passen del blanc lletós - que és el saludable - per al groc, després marró i al final pràcticament negres.


Moren estirades de llarg dins de l'alvèol al contrari de la Y. F. B. que sol ser mentre encara estan contorcidas (arrissades). La descomposició dels teixits és total inclusivament de la pell restant una escata de difícil remoció per part de les abelles.

loque americana 2


Les larves de REINES són més susceptibles a la malaltia que les larves de OBRERES i aquestes que les larves de abellots. Apinetla


- Les abelles adultes no pateixen la malaltia, poden allotjar al canal intestinal el causant de la cria podrida americana, en la forma de bacil actiu o en forma de esporo en repòs, sense que per això adquireixi la malaltia. Aquests esporos del bacteri no germinen en l'intestí de l'abella adulta i tan poc es reprodueix la forma vegetativa. El bacil de P.larvae roman poc temps en el cos de l'insecte que ho hagi ingerit amb mel contaminada: no es fixa a l'intestí i és ràpidament expulsat amb els excrements, sense que hagi atacat la mucosa intestinal i sense haver-se reproduït.


El fet que tant el bacil com l'espora no afectin l'abella adulta ni la reina o el gandul i que molt ràpidament siguin expulsats del tracte intestinal, permet elaborar estratègies de maneig curatiu alternatiu a l'ús d'antibiòtics (mètode de la fam, paqueteado , transferència simple, etc.).

 

SÍMPTOMES DE LA MALALTIA

loque americana 3Els principals símptomes són:

 • Bresques amb cria saltada
 • Quan la malaltia es presenta els opercles de les bresques de cria es tornen humits i més foscos, grassos, enfonsats. Alguns es veuen perforats
 • Acomiaden una olor desagradable a cua de fuster
 • Les larves mortes adquireixen una consistència semifluida, que s'assembla a la goma de mastegar, és per això que quan s'introdueix un escuradents dins de l'opercle aquest arrossega un residu castany en forma de bri viscosa, que s'estira fins a 4 cm.
 • Després de mortes, les cries van canviant de color i consistència, primer des del marró groguenc, després un marró fosc i finalment un negre terrós
 • Durant aquest canvi de coloració la larva es va empetitint, deformant i finalment s'adhereix cap a un dels costats de la cel · la, fins a adquirir l'aspecte d'una crosta o "escata". La mateixa és de difícil extracció, tant per a les abelles com per l'apicultor (Bruno, 1999), de manera que a l'intentar extreure generalment se sol trenca. Aquesta escata és en realitat un cultiu pur de bilions d'espores i constitueix la principal font de difusió de la infecció

 

DIFUSIÓ DE LA MALALTIA

El contagi en tots els casos es dóna per la ingestió de l'aliment larval contaminat amb les espores. En aquest cas són les abelles nodrisses que passen la "gelea reial" contaminada a les larves, ja que, la mort es produeix si la contaminació ocorre durant els tres primers dies de vida, i en aquest període, la larva només s'alimenta de gelea real.
L'abella dida és portadora de l'espora de la cria podrida i la va poder haver pres del principal vehicle que és la mel contaminada amb les espores.
Un cop es moren les primeres larves l'instint de neteja (comportament higiènic) de l'abella multiplica els riscos de contagi de la colònia, el mateix fa un altre instint, la trofalaxia (costum de les abelles de passar-se l'aliment boca a boca). El pillatge de colònies sanes per abelles portadores de l'espora., La deriva de les obreres i principalment dels abellots (**) que acostumen passejar de rusc en rusc. I finalment, el que mes propaga la malaltia és el propi apicultor
En la majoria dels casos les colònies malaltes que es recuperen semblen curar abruptament durant la temporada de mel. Això es deu fonamentalment aquells:
puce

Els esporos poden diluir-se en el nèctar recentment recol · lectat fins al punt que les larves joves susceptibles tenen poques probabilitats de rebre amb l'aliment.
puce

Les abelles eviten emmagatzemar mel o pol · len en cel · les que continguin restes larvals de larves mortes per cria podrida americana.
puce

El flux del nèctar estimula el comportament higiènic de les dides. "Apinetla"

 

(*) Per tenir en compte:
puce

L'espora es manté infectiva per 30 anys
puce

Una escata seca d'una larva té fins a 2.5 bilions d'esporos
puce

Les abelles saben percebre molt aviat l'inici de la malaltia però no saben distingir bresques malalts dels sans quan un eixam reutilitza un rusc abandonada "Apinetla"

 

**) Curiositats:
Els abellots de la raça italiana són coneguts per acostumar-se a escampar molt per les arnes veïnes (DERIVA abellots), però encara en res es comparen amb algunes de les races d'abelles menudes i clares de l'Orient Mitjà (*): vam tenir diverses excel · lents famílies d'aquestes (bones productores de mel, de gelea reial, una mica agressives, però perfectament manipulables, resistents a les malalties com poques i amb postura molt més elevada que a de les africanes APIS mellifica scutellata): Prou que es tingui una sola rusc d' aquestes amb naixement de abellots perquè de seguida se'ls vegi en totes les colònies del apiari. El contrari s'observa amb els de les APIS mellifica SYLVARUM: retornen sempre al rusc de la qual van sortir. "Claudio Mikos"

 

PREVENCIÓ DE LA MALALTIA

    Mantenir sempre colònies fortes

    Col · locar les arnes separades unes de les altres i en petits grups dins del camp

    Evitar el pillatge i saqueig

    Mai donar acollida a eixams petits de la mida d'un coco i posar els nous en un sector ben separat on no s'hagin ruscs fins a estar segur de la seva sanitat. Aquesta precaució també és valida amb l'adquisició de material viu d'un altre lloc.

    Anàlisis periòdiques zonals de presència de les espores en la mel pot donar una idea de la major o menor presència de la malaltia a la zona.

    No aportar mel, pol · len o bresques de ruscs desconegudes o contaminades amb espores de loque

    Evitar en el possible SUBSTITUIR el pol · len natural en l'alimentació de l'abella PER SUBSTITUTS PROTEICS

    La selecció genètica tendent a aconseguir resistència a la malaltia

    Utilització de mescles d'olis essencials i Timol

 

1 Mantenir sempre colònies fortes
He comentat que:

    La mel és portadora de les espores de les arnes infectades

    Que els abellots recorren els ruscs sense problemes i la deriva d'abelles trasllada tant la mel contaminada com les espores

    Que l'espora es manté infectiva fins per 30 anys

    Que és molt resistent

    Que una escata de larva morta pot arribar a contenir 2.5 bilions d'espores

    Que les abelles saben distingir adequat s'inicia la malaltia però els eixams vagabunds no saben distingir les bresques nets dels contaminats.

    Per tant si no hi hagués un mecanisme de defensa de la colònia; ja no hi hauria cap amb vida. I és lògic pensar que els ruscos fortes i sanes es poden defensar molt millor de qualsevol eventual contaminació.

 

2 Posar els ruscs separades una d'altres
Separades entre si i en grups nois dins del camp, d'aquesta manera s'evita la deriva de les pecoreadoras i en alguna cosa es disminueix la incursió dels abellots com així també hi ha menys pillatge.

 

3 Evitar el pillatge i el saqueig
Segons la meva experiència, al pillatge el vam provocar nosaltres mateixos:

    En revisar amb molta freqüència els ruscs trenquem bresques i portem per efecte del vent olors a mel, cera i pròpolis a les altres colònies que en general estan molt juntes,

    Si a més subministrem xarop i aquest es bolca alguna cosa, la cosa es complica encara més.

    Els alimentadors interns provoquen més pillatge que els alimentadors col · lectius situats a prop dels ruscos ja que no cal obrir-les.

    Hi ha races més propenses al pillatge que altres, però en general, en abellars molt estrets, en obrir els ruscs seguit per subministrar xarop produïm pillatge que afavoreix la dispersió de malalties.

    Cada vegada que revisem els ruscs estem pertorbant l'harmoniós equilibri funcional de la mateixa i en certa manera la estressem, la deixem indefensa per alguns moments que és aprofitat per altres per intentar robar l'aliment i encomanar les possibles malalties.
    Per evitar el pillatge cal obrir el menys possible els ruscs. Molts tècnics aconsellen revisar, o fer moviments de quadres a destra i sinistra per quants motius ens puguem imaginar. Això només produeix estrès, debilitament de la colònia, pillatge i el contagi de les malalties.

    A les arnes les hem de pertorbar el mínim possible. No ens oblidem que el sol fet d'aplicar fum els produeix un canvi en la seva conducta i les estimula a omplir els glopejos de mel, aquest moviment ja allibera olors que poden estimular el pillatge en algunes races.

    Jo no considero necessari, llevat de situacions molt especials, aportar substituts tant calòrics com proteics i de fer-ho, buscar el mètode que pertorbi menys a les abelles.

 

    Pel que fa al saqueig:

         Es produeix en general a la tardor oa principis de primavera i són atacades les colònies que tenen reines ja decadents. Mantenint ruscs forts i amb reines eficients evitem el saqueig.

 

4 No donar acollida als eixams petits o als que surten fora de temporada
Els eixams petits provenen en general de ruscs malaltes que estan fugint de la malaltia igual que els que surten fora de temporada, en canvi els eixams populosos provenen de colònies superpoblades vagis i sanes. De totes maneres és prudent portar-los a un lloc apartat fins a comprovar la seva qualitat.

 

5 Anàlisi diaris zonals de presència de les espores a la mel
Això pot permetre tenir una estimació de la presència de la malaltia o almenys de la major o menor possibilitat de contagi. Permetria prendre precaucions primerencs en les zones de possible setge de la malaltia, i en els llocs en què hi ha mels poc contaminades evitar d'haver de fer tantes revisions a les colònies.

 

6 No aportar mel, pol · len o bresques de ruscs desconegudes o contaminades amb espores de loque
Utilitzar sempre mel i pol · len de les arnes del apiari i no d'altres abellars dels quals no tenim coneixement de l'estat sanitari.

 

7 Evitar en el possible SUBSTITUIR el pol · len natural en l'alimentació de l'abella PER SUBSTITUTS PROTEICS
Les larves i les abelles no neixen amb la flora bacteriana desenvolupada en el tracte digestiu, l'adquireixen amb l'alimentació, igual que un nadó quan s'alimenta de la llet materna. Les larves en ser alletades amb la "gelea reial" reben la flora bacteriana del tracte digestiu de l'abella i aquesta quan neix rep la flora intestinal provinent del pol · len ensitjat en les bresques.


En el tracte intestinal de l'abella es produeix, gràcies a la flora bacteriana normal, una "Exclusió competitiva" amb els bacteris nocives per a l'abella. Això fa que una abella per mes que ingereixi un bacteri infectiva, la neutralització amb aquest procés.


La gran majoria d'aquests bacteris són d'origen làctic i provenen del pol · len i es multipliquen en l'ensitjat normal d'aquest en el rusc (pa d'abelles). Són les denominades: bacteris "bones" (probiòtics, o que "estan a favor de la vida")


Aquests bacteris benèfiques són transmeses a les larves amb la gelea real el que li dóna a aquest nou ésser, certa immunitat envers les malalties.


Per tant és lògic pensar que si reemplacem al pol · len amb altres productes (substituts proteics) estem privant l'abella del "pa d'abelles natural i la seva flora bacteriana acompanyant i amb això la defensa natural de l'abella i de la larva Sense el pol · len natural es fa més difícil aquesta tasca de controlar les malalties.


"Les investigacions actuals estan orientades a la recerca de ceps que presentin molt bona colonització de les larves i poder inhibitori pel bacil productor de la cria podrida americana".


És convenient col · lectar pol · len i guardar a la nevera fins al moment d'utilitzar-per tal d'evitar l'haver d'aportar pol · len sec de abellars desconeguts.

 

8 Selecció genètica d'abelles resistents a  loque americana
La selecció genètica pot ser una alternativa per trobar abelles resistents a la cria podrida. Però el gran "comportament higiènic" d'una colònia no assegura una major resistència a la cria podrida ja que aquesta malaltia es contagia a causa del contacte de les dides amb parts de la colònia contaminats, mel, cera, larves mortes i escates de larves mortes. Hi ha autors que asseguren que el comportament higiènic juga un paper contrari al buscat ja que generalitza la contaminació.


La selecció de soques resistents s'ha d'efectuar amb material infectat perquè els resultats siguin certes. Una manera de provar la resistència de les cries d'abelles pot fer per mitjà de les arnes doble regna vertical en què una d'elles està totalment infectada. Si al cap de 6 mesos la colònia sana no s'infecta és perquè realment és resistent.


Una confirmació simple es podria fer col · locant al lateral de la "rusc prova" un quadre amb cria molt infectada. Si la bresca fora net dins dels 10 dies i el rusc després d'un mes no es malalta estaria confirmada la resistència.


. I en una prova final s'intercanvien les bresques amb cria amb els d'una altament infectada, és molt probable que les obreres es quedin descontentes i estirin realeras caldrà inspeccionar setmanalment per prop d'un mes per eliminar a totes que estiguessin en marxa.


És difícil determinar si els gens que confereixen resistència són dominants o recessius, en la raça africana Apis mellifica scutellata se sap que tot i ser poc comú trobar gens resistents, aquests són dominants. Això facilitaria moltíssim la tasca d'aconseguir la resistència.


Tots els assajos que es facin amb colònies malaltes s'han de fer en apiaris hospital de quarantena.
I finalment se sap que les abelles que són resistents a la loque americana també ho són a la loque europea. "Claudio Mikos"

 

CONTROL DE LA MALALTIA

    Paqueteado d'abelles. Destrucció per foc de bresques amb mel, pol · len i cries. Desinfecció de pisos, alces i sostres

    Transvasament doble d'abelles. Destrucció per foc de les bresques amb mel, pol · len i cries. Desinfecció dels pisos, alces i sostres.

    Transvasament simple d'abelles. Destrucció per foc de bresques amb mel, pol · len i cries. Desinfecció de pisos, alces i sostres.

 •     Destrucció per foc de colònies malaltes
 •     Control amb antibiòtics
 •     Control amb pròpolis
 •     Exclusió competitiva amb bacteris probiòtics
 •     Utilització de vacunes
 •     Utilització de mescles d'olis essencials i Timol

 

1 Paqueteado d'abelles
La tecnologia de paquet, és un dels mètodes més eficaços per recuperar colònies afectades amb Paenibacillus larvae. Si bé aquesta tecnologia no és 100% eficaç, permet disminuir la infecció millor que qualsevol altra alternativa de maneig.

 

Els passos a seguir són els següents:

    Engabiar les reines de les arnes afectades.

    Sacsejar amb ajuda d'un embut i un ruixador d'aigua, les abelles dins d'un "porta paquet", consti que les abelles han de ser ruixades prèviament al sacsejat. Igual que per cremar una colònia hem d'evitar l'ús de fum, reemplaçant-ho per una bona ruixador d'aigua amb sucre.

 

    La quantitat d'abelles necessàries per a la confecció d'un paquet de recuperació de colònia, és aproximadament 1800 grams, que són aproximadament 6 marcs d'abelles.

 

    En cas que una colònia molt afeblida per la malaltia no arribés aquest pes s'ha de completar amb abelles d'una altra rusc.

 

    Incinerar les bresques de cria i pol · len. La mel pot ser extractada si es manipula adequadament per evitar el pillatge. La resta del material apícola haurà de ser desinfectat.

 

    Col · locar els paquets amb alimentador en un lloc fosc i fresc durant 72 hores

 

    Preparar una càmera de cria, amb tres marcs de cera estampada i un alimentador, mai s'han d'utilitzar quadres amb cera llaurada ja que les abelles tendeixen a col · locar la mel amb esporos a les cel · les.

 

    Col · locar el paquet dins de la cambra, durant aquesta operació s'haurà de treure la reina i col · locar entre els marcs de cera estampada, retirant el tap del candidat. i mantenir la càmera totalment hermètica durant 48 hores.

 

    Obrir una mica la piquera i omplir novament l'alimentador de xarop.

 

    Alimentar cada 4 o 5 dies, fins que completin la càmera. "Apinetla"

S'usen les gàbies per als despatxos d'ABELLES "A GRANEL". Si no s'aconsegueixen les gàbies porta paquets es poden substituir per nucleros per a 5 quadres, s'ha de tapar la piquera i la tapa ha de ser de tela tipus mosquitera. Per sobre d'aquesta tela cal col · locar un drap amarat d'aigua, millor un coixí de cotó ja que manté l'aigua per unes 10 hores, després ha de ser encastat novament.

 

Nota: el subministrament d'aigua és vital en els climes calents, dies de calor o de baixa humitat de l'aire. Les abelles podrien morir deshidratades per falta d'ella. No s'ha d'usar gairebé cap fum en el procés de formació d'aquests PAQUETS perquè no consumeixin mel. Per això durant aquest procés se sol polvoritzar les abelles amb aigua.

 

La dificultat d'aquest procés és la que han de quedar en un "local totalment fosc" per 03 dies complets sense que siguin alimentades perquè consumeixin tota la mel contaminada, emmagatzemada a les vesícules mel · líferes.

 

Després d'aquest termini són transferides cap ruscs noves o esterilitzades si escau contenc quadres amb fulles de cera estampada. Després de 03 dies es pot reforçar amb 01 o 02 quadres amb cries de ruscs sans. "Claudio Mikos"

 

Jo personalment evito fer servir els mètodes que incloguin reclusions perllongades de les abelles - prefereixo utilitzar altres mètodes: Qualsevol error quant a la foscor provoca desesperació generalitzada: corren recollint una sortida, la temperatura interna s'eleva a nivells crítics i hi ha perill de pèrdua d'eixam . "Claudio Mikos"

 

2 Transvasament doble de les abelles
Traslladar a la nit els ruscs afectades al'abellar hospital o de quarantena i allà aplicar el mètode de "Tràfec doble" o "Mètode de la fam" o Médodo Dadant "

 

Primer Transvasament:
Córrer rusc afectada cap a un costat i en el seu lloc col · locar una altra buida, esterilitzada i amb els "Top Bars" (són com els capçals sols) i una tireta de cera estampada en cada un d'ells. Bolcar totes les abelles dins de la nova rusc i cada vegada que es desocupi un quadre protegir immediatament l'abast de les abelles, després cremar els quadres de la càmera de cria i desinfectar la resta del material .. Tapar tots forats del rusc i en la piquera col · locar un excluidor de reines. Deixar sense aliment per dos dies, temps que Dadant considerava suficient perquè les abelles consumeixin tota la mel dels glopeig.

 

El excluidor de reines en la piquera és imprescindible perquè la colònia no l'abandoni ja que no té cries. Tanmateix, en especial en les africanes resulta difícil que algunes no s'escapoleixin a altres colònies o eixams vagabunds.

 

Segon Transvasament:
Després dels dos dies es procedeix com en el cas anterior. Es va a un costat rusc amb els Top Bars i en el seu lloc un rusc nova, neta i esterilitzada. Es bolquen les abelles i es protegeix els Top Bars del possible pillatge, després cremar els mateixos i desinfectar la resta del material .. Es tapen els forats i es col · loca la reixeta excluidora en la piquera. Aquest rusc ja porta quadres amb una planxa de cera estampada i un alimentador amb xarop fins a la meitat ja que encara no hi ha bresques llaurats per dipositar. Les abelles se senten molt molestes amb aquest nou transvasament i per això, en aquest cas cal deixar la reixeta excluidora fins que tingui cries, si és possible, operculadas. A partir del quart dia ja es pot omplir l'alimentador. "Claudio Mikos"

 

3 Transvasament simple d'abelles
La majoria es basa en la transferència simple, és a dir: les abelles són transferides una única vegada per un rusc nova o esterilitzada contenint només marcs amb cera estampada. Els quadres del rusc són retirats i protegits del setge de les pilladoras, després cremar els quadres de la càmera de cria i desinfectar la resta del material. Aquest mètode no és tan eficient ja que moltes colònies pateixen de reinfecció: L'eficàcia no sobrepassa el 80%. Al nostre entendre només convé aplicar aquest mètode quan la infecció es generalitza en l'abellar. Després d'aplicat el tractament les reinfectadas serien retirades al'abellar hospital o de quarantena on serien recuperades amb el mètode de paqueteo o de Transvasament doble.

 

Uns 3 dies després es podrien afegir com a reforç i estímul 1 o 2 bresques amb cries de diferents edats retirats de ruscs saludables. Això disminueix la possibilitat de fugida de l'eixam.

 

Nota: és recomanable col · locar una TELA EXCLUIDORA DE piquera per impedir la fugida de l'eixam. Les abelles africanes (Apis mellifica scutellata) es rebel · len davant d'aquesta teràpia i intenten fugir. Tancar totes les altres escletxes fins a inclusivament la Finestra de Aireación! Això no assegura que tot i així alguna fugi perquè les obreres poden sumar-se a algun eixam de l'hotel. Ja no hi haurà perill quan existissin cries noves de totes les edats i un bon grapat de operculadas, aquest és el moment per retirar la reixeta excluidora del trescador. "Claudio Mikos"

 

4 Destrucció per foc de les colònies malaltes:
Aquesta és una opció eficient des del punt de l'eradicació de la malaltia però molt dràstica ja que elimina les abelles juntament amb la malaltia.

Aquest tractament és aconsellable efectuar-lo per les nits.

Cal matar les abelles amb un drap amarat en gasoil o nafta, després s'incinera les bresques amb mel, pol · len, cries i abelles.

Els pisos, alces i sostres se'ls pot recuperar esterilitzant per mitjà d'algun dels mètodes que es descriu després.

Cal prendre el treball de cobrir amb terra les restes de la incineració per evitar contaminacions

 

5 Control amb antibiòtics
L'eficàcia del tractament amb fàrmacs és molt variable, els resultats depenen del grau de contaminació de l'equip, de l'habilitat de l'apicultor i de la variabilitat de molts factors naturals que influeixen en el curs de la malaltia.

 

Els tractaments incomplets porten aparellat l'aparició de resistència per part dels bacteris. D'altra banda una sobre dosificació representa un perill ja que l'excés d'antibiòtic pot passar a la mel, els tractaments s'han de suspendre indefectiblement 2 mesos abans de la melada per evitar la presència d'aquests residus.

 

El resultat immediat del tractament amb antibiòtics és una disminució ràpida dels símptomes. No obstant això s'ha de considerar que aquests fàrmacs actuen només sobre la fase vegetativa del bacteri sense tenir cap acció sobre les espores, amb la qual cosa la colònia continua amb la malaltia sense presentar signes clínics.

 

També hem de saber que una vegada que s'ha començat un programa de prevenció i control amb antibiòtics, és molt difícil suspendre, l'ús dels mateixos. Hi ha la possibilitat que després de diversos anys de tractaments preventius, es desencadenin infeccions massives dels ruscos amb marcats signes clínics, com a conseqüència de certs problemes amb els antibiòtics com: resistència per part dels bacteris, errors de maneig, etc ..

 

L'activitat dels antibiòtics disminueix ràpidament en els xarops medicamentosos per la qual cosa cal preparar només el que serà utilitzat aquest dia. "Apinetla".

 

Els antibiòtics més utilitzats són:

Clorhidrat de oxitetraciclina
Un antibiòtic molt utilitzat per frenar l'efecte de la infecció de la cria podrida americana és el Clorhidrat de oxitetraciclina pot ser aplicat de diverses maneres però el més aconsellable seria en pols de sucre sense fècula de blat de moro (sucre mòlt).


Dosi per rusc:
Barrejar 1.2 g de clorhidrat de oxitetraciclina amb 58.8 g de sucre mòlt
Aplicar (15 gr) de la mescla cada 7 dies en quatre aplicacions, empolvorant sobre els capçals de la càmera de cria.

 

Tilosina
Dosi per cada rusc 1.5 gr de tilosina
Barrejar la tilosina amb 50 gr de sucre mòlt mes 30 gr de gelatina de cirera i aplicar en una sola vegada en sobres de paper absorbent sobre lloa capçals.
 

Tartrat de Tilosina:
Barrejar 1.5 g de tartrat de Tilosina amb 200 gr de sucre mòlt i aplicar-lo en dos tractaments, una cada 15 dies
Per tenir en compte:
Les reines que sobreviuen a l'efecte dels agro tòxics igual que a l'aplicació d'antibiòtics ja no poden tenir alta postura.

 

6 Control cria podrida amb pròpolis
Tenint en compte les propietats del pròpolis (bactericides, bacteriostáticas i antifúngiques), l'Agència d'Extensió Rural INTA Gral Alvear Mendoza, ha realitzat des de 1992, experiències a camp per al tractament de diverses malalties de la cria de l'abella.

 

Els tractaments es van realitzar quan apareixien símptomes de cria podrida americana, cria podrida Europea i Cria yesificada.


En el treball de camp es van avaluar els efectes curatius del pròpolis al rusc i els percentatges mínims i màxims del seu ús en les aplicacions: Ing Juan Manuel Puertas, Extensió Rural INTA Gral Alvear Mendoza i col · laboradors.

 

Investigació de laboratori: Eduardo Bianchi, director del CEDIA (Centre d'Investigacions Apícoles) Universitat de Santiago de l'Estero i Sr Juan Manuel Puertas, Extensió Rural INTA Gral Alvear Mendoza.

 

Des de 1993, a la data, uns 200 apicultors Mendocinos amb aproximadament 14.000 ruscs s'apliquen (dins dels valors màxims i mínims presentats en aquest treball de recopilació) aquest tractament amb bons resultats.

 

Es va poder apreciar que concentracions superiors al 3.4 cc de principi actiu de pròpolis en xarop de sucre i inferiors al 17cc donaven igualment bons resultats establint-se com concentracions mínimes (3.4cc de pròpolis en un litre de xarop i màximes (17cc de pròpolis en un litre d' xarop) per al tractament de les malalties esmentades. Es pot preparar una solució de la manera que a mi em va donar excel · lents resultats en volteig de varroa:

 • Xarop amb 10% de tintura al 10%.
 • 9 litres de xarop
 • 1 litre de tintura al 10%
 • 10 litres de xarop per a tractament de ruscs.

 

A raó de 50 c.c. per dosi a cada rusc: 10.000 c.c / 50 c.c. = 200 dosis.
Total del tractament, 4 dosis a cada rusc: 200 dosi / 4 = 50 ruscs.

 

Nota: El preparat d'1 litre de Jarabe amb 10% de tintura al 10% conté 10 cc de pròpolis pur.

 

Aquest valor es troba dins del rang mínim (3.4 cc per litre de xarop) i màxim (17 cc per litre de xarop) dels valors considerats en aquest recull.

 

Amb l'aplicació d'aquest tipus de preparat, els apicultors en qüestió van començar a veure també efecte de volteig de varroas en els ruscs amb varroasi.

 

Des de 1999 el Dr Juli Cèsar Díaz difon aquest treball de camp per diversos mitjans com articles i xerrades, a més el presento a la Trobada Llatinoamericà d'Apicultors, CUBA 2005.

 

El seu suport per sempre difondre aquest mètode és, no només que ell mateix ho aplica, sinó que participo en les experiències des d'un principi.


En Apimondia de 1975 un investigador italià i un altre suís presentar un treball sobre la cura dels ruscos amb pròpolis amb bons resultats.


Realització: Gilles RATIA
Actualitzat el: 17/03/01
APISERVICES - Copyright © 1995-2008


Font: beekeeping

Síguenos en facebook: Apicultors Gironins Associats
Síguenos en twiter: @AGA_Catalunya

Escriure un comentari


Códi de seguretat
Actualitzar